Думка фахівців

Результати впливу кисломолочних продуктів з лактулозою на склад мікробного біоценозу кишечника

Серед численних факторів, що визначають стан здоров'я людини і її працездатність, значне місце посідає використання в харчуванні кисломолочних продуктів з поліпшеними біологічними властивостями. Як і до всіх кисломолочних продуктів, до них пред'являються досить високі вимоги щодо якості і збереженню мікрофлори протягом всього можливого терміну реалізації в торговій мережі.

Метою проведених досліджень було визначення біологічної ефективності кисломолочного продукту (кефіру), до рецептури якого як пребіотичний компонент включено лактулозу. Враховуючи, що кефір з лактулозою – продукт, призначений для продажу в роздрібній мережі, група спостереження була сформована методом випадкового відбору, без попереднього обстеження.

Спершу був визначений склад мікрофлори самого продукту. Основна увага при цьому приділялася біологічній активності мікрофлори - молочнокислим бактеріям, біфідобактеріям, а також наявності специфічної для кефіру закваски. Отримані результати підтвердили відповідність фактичного мікробного складу продукту та рецептури.

В обстеженні пацієнтів, які вживали продукт, заслуговує уваги той факт, що навіть при випадковому підборі групи, коли в більшості випадків люди вважали себе практично здоровими, мали місце досить серйозні зміни складу мікробного біоценозу. Так лактозонегативна кишкова паличка реєструвалася у 50 % пацієнтів, причому у 20 % обстежених її кількість перевищувала 108 КУО/г. Молочнокислі бактерії та біфідобактерії у пацієнтів цієї групи реєструвалися в межах 107-109 КУО/г, що відповідало оптимальним показникам, проте спороутворююча флора виділялася у 75 % обстежених. Кефір із лактулозою було включено до традиційного раціону харчування як додатковий прийом, тобто пацієнти не змінювали ані характер харчування, ані режим.

Кисломолочний продукт вживали по 0,5 л щодня протягом трьох тижнів. Для пацієнта була регламентована тільки доза прийому, а час прийому продукту він обирав самостійно. Переважно продукт уживався вдень та ввечері, перед сном.

При повторному дослідженні мікрофлори кишечнику заслуговують уваги такі результати:

  • у всіх пацієнтів кількість нормальної кишкової палички, що ферментує лактозу, реєструвалася в межах норми, а лактозонегативна кишкова паличка практично зникла;
  • вміст спороутворюючої мікрофлори зменшився у 50 % пацієнтів;
  • кількість біфідобактерій після прийому продукту збільшилася у 70 % пацієнтів на один-два порядки, кількість молочнокислих бактерій збереглася на колишньому рівні.

Отже, при використанні в харчуванні кисломолочного продукту з лактулозою спостерігається поліпшення складу мікробного біоценозу кишечнику і збільшення кількості корисної мікрофлори. Причому доцільно використовувати ці продукти навіть на тлі незбалансованих раціонів і за відсутності правильного режиму.

Мельничук Надія Олександрівна

Лікар-дієтололг